A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Påmelding til kulturskulen for skuleåret 2016/2017

Jonas i jungelen 038

Kulturskulen i Årdal tek i bruk nytt skuleadministrativt system og det vert nye rutinar for påmelding for skuleåret 2016/2017.

Påmeldingsfrist: 15. juni 2016.

Kulturskulen har tilbod innafor faga musikk og kunst. Kulturskulen administrerer også Årdal Danseverkstad, eit tilbod innafor dansenettverket og kompetansesenteret "Dans Uten Grenser."

Elevar som skal melde seg på for første gong skal nytte denne lenkja; 
https://noaardal.speedadmin.dk/tilmelding#

Elevar som allereie har tilbud i kulturskulen og vil melde seg på fleire fag, skal nytte denne lenkja;
https://noaardal.speedadmin.dk/