A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Overgang til DAB+ nærmar seg

Digitalradio skifte - kart

I Sogn og Fjordane blir FM-nettet avvikla for NRK 21. juni. P4, Radio Norge og lokalradioar som ikkje fortset på FM, blir avvikla 15. september.

Stortinget har bestemt at radio i Norge skal digitaliserast. I 2017 blir derfor riksdekkande radio heildigital. 

Når det digitale radioskiftet er ferdigstilt, vil du kunne lytte til riksdekkjande kanalar via DAB-nettet, nettradio, appar på mobil eller tv. Mange lokalradioar vil framleis sende på FM også etter 2017. Med unnatak av Radio Norge og P4 vil alle riksdekkjande kanalar som sendast på DAB (utan pluss) blir flytta over på DAB+ i 2017. Dei fleste DAB+-radioar kan ta inn sendingar på DAB og FM.

Behov for meir informasjon?
Meir informasjon om det digitale radioskiftet og fullstendig sløkkjeplanen finn du på www.medietilsynet.no/digitalradio. Du kan også sende spørsmål til digitalradio@medietilsynet.no.