A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ordføraren takkar for gåver til bassenget


Arbeidet med tilrettelegging for opning av friluftsbadet på Årdalstangen er i rute og me reknar med opning 19. juni.

  • 1

Ordføraren vil takka dei som har vore med og gjort det muleg å ha ope utebassenget på Årdalstangen i sommar. Det er kome inn ca kr 500 000,- i gåver frå anonyme, privat personar og verksemder;

Arkitekt Erling Haugen
Elektromontasje
Fredheim Entrepenør
HERO
Hydro Årdal
Impec
Indre Sogn Sparebank
Ingebjørg Øren
Kleiven Sogn
Magnar Fredheim
Melås Helse
Norsun
Olav O. Hæreid
Prosess Elektro
Sparebanken Sogn og Fjordane
Stølen Invest
Årdal Sogelag
Årdalsnett