A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Opningstider i desember

Me held ope så ofte som mogleg i desember, slik at de får god moglegheit til å låna bøker til jule- og kvardagskos. Me held til og med ope i romjula! 😊

Sundagsope:
Sundag 10. desember held me ope 14:00 - 18:00
Sundag 17. desember held me ope 14:00 - 18:00

Ope i romjula:
Onsdag 27. desember 11:00 - 15:00
Torsdag 28. desember 11:00 - 15:00
Fredag 29. desember 11:00 - 15:00

Velkomen!