A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Opningstid siste halvdel av desember

Biblioteket har vanleg opningstid til og med fredag 20. desember.

I tillegg har vi søndagsope:

15. desember klokka 14.00 - 18.00

22. desember klokka 14.00 - 18.00

I sjølve jula har biblioteket ope:

Fredag 27. desember frå klokka11.00 - 15.00.

Første opningsdag etter nyttår:

Torsdag 2. januar frå klokka 11.00 - 18.30.

Første laurdagsope i 2020:

4. januar frå klokka 11.00 - 15.00

Vi ynskjer alle ei fin høgtid, og alt godt i det nye året!