Ope møte om detaljreguleringsplan "Hydroparken"

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 8. mars 2016, sak 019/16, å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen, Øvre Årdal (PlanID 1424 2014001) ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 15. mai 2016.


  • 1

Årdal kommune inviterer til ope møte om planen;

Stad: Årdal kulturhus
Dato: 27. april 2016
Tid:  19.00 – 21.00

1)    Innleiing ved ordføraren
2)    Presentasjon av planen v/sakshandsamar
3)    Handelsbygg presenterer konseptet
4)    Prosjektet sin næringspolitiske betydning v/Årdal Utvikling
5)    Vidare saksgang v/sakshandsamar