Ope informasjonsmøte - Fv 303 Seimsdalstunnelen

I samband med høyring av utkast til reguleringsplan for fv. 303 Seimsdalstunnelen, arrangerer Årdal kommune og Statens vegvesen eit informasjonsmøte onsdag 7. november kl. 1800, om prosjektet i kinosalen på Årdalstangen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for fylkesvegane, avgjer kva prosjekt som skal gjennomførast kvart år og gir politiske føringar for utvikling av fylkesvegane. Det er Statens vegvesen som normalt planlegg, byggjer, driftar og held ved like fylkesvegane for fylkeskommunen.

Her finn ein
Tekniske tegningar - Reguleringsplan
Reguleringsplan
Offentleg høyring - Frist 26. november