Om prosjektet nytt omsorgssenter

I 2019 vedtok kommunestyret i sak 117/19 ny Helse- og omsorgsplan 2019 - 2029 at det skal byggast nytt omsorgssenter på Årdalstangen med moglegheit for samlokalisering av helsetenester.

På denne sida kan du følgje med på framdrifta og den politiske prosessen i prosjektet.