Ny Kommunalsjef Helse

Mette Hestetun Berg har takka ja til stillinga som Kommunalsjef for Helse og vil ha ansvar for tenesteområda Omsorg, Helse og NAV/sosialtenesta.

Ho tek til i stillinga 1. oktober