A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ny høyring kommuneplan, samfunnsdel

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok formannskapet i sak 085/19 den 29.08.2019 å legge ut Kommuneplanen sin samfunnsdel - Årdal kommune, 2019-2030 til offentleg ettersyn med ny høyringsfrist 14. oktober 2019.

Kommuneplanen sin samfunnsdel ligg og ute på tenestetorget på rådhuset og bibllioteket i Øvre Årdal i perioden 30.08.2019 til 14.10.2019

Innspel til dokumentet kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no, innan 14.10.2019.

Formannskapssak med protokolltilførsel

Høyringsdokument

Utfordringsnotat