A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nordisk Råds litteraturpris for barne- og ungdomsbøker

 

I år skal Nordisk Råds litteraturpris for barne- og ungdomsbøker delast ut for første gong.

Prisen vart oppretta i fjor etter eit initiativ frå dei nordiske kulturministrane. Ein ynskjer løfte og likestille barne- og ungdomslitteraturen med all annan litteratur.

Det er nominerte frå alle dei nordiske landa.

Frå Noreg er Aino Basso nominert med "Inn i elden", og Inga H. Sætre for "Fallteknikk".

Vi har begge bøkene.

Inn i elden - Aina Basso      Fallteknikk - Inga H. Sætre