A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

NLB - biblioteket for lyd og punkt

 

NLB – biblioteket for lyd og punkt – er eit offentleg bibliotek underlagd Kulturdepartementet. Dei produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift (blindeskrift) til alle som har behov for det.

  • Tusenvis av titlar - eit breitt utval fakta- og skjønnlitteratur for alle aldrar.
  • Aviser og tidsskrift i lydutgåve.
  • Pensumlitteratur for studentar på universitet, høgskule og fagskule.
  • Bøkene sender dei portofritt på CD i posten, ein kan laste ned, eller streame frå nettsida deira.
  • Tilbodet er gratis.
  • Skular og bibliotek kan bli lånarar for å bli kjend med tilbodet.

Meir om NLB.

I bøkenes verden - ein film om NLB

Bilde til artikkelen Hvem kan låne