A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Nasjonal kampanje mot hovudlus - veke 35

lus

Det er registrert tilfelle av lus både i Øvre Årdal og Årdalstangen, så det er dags for å sjekka både born og vaksne. Med dette meinar me alle elevar, barnehagebarn, tilsette i skule og barnehage og alle foreldre og sysken. Lukka til og måtte ingen finna lus.

Her er skriv som de kan benytta dersom de er usikker på korleis sjekka hovuda godt nok.

Aksjon mot hovudlus i skulen vår
Aksjon mot hovudlus i barnehagen

Tips ein ven Skriv ut