A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Mur ved gjesthuset (Hydro)

Mur ved gjesthuset (Hydro)

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Mur ved gjesthuset

Tiltaksnr

  18

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-140

Kart

Betongmur "Hydro gjestehus"

Lengde

140 meter

Høgde

3,5 meter

Byggeår

 

Føremål

Flaumsikring/steinsprang

Oppbygging

Betongmur

Kostnad

 

Tilkomst

God

Bilete

Tilsyn 1 

Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1982)

Rapport 2 (1992)

Tips ein ven Skriv ut