Møter 2018

I tillegg til desse sakene kjem andre aktuelle saker for kontrollutvalet. Dette er ikkje ei endeleg sakliste, og punkt kan bli flytta mellom møta.

Tidspunkt for møta er 14.00 – 16.00 (lengde avhengig av saksomfang).

Møtedato   Innkalling Møteprotokoll
14. februar
 
Innkallling Referat
25. april
 
Innkalling Referat
20. juni   Innkalling Referat
12. september
 
Innkalling Referat
30. oktober
 

Innkalling
Vedlegg sak 16

Referat