A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Møte mellom formannskapa i Årdal, Lærdal og Aurland

ÅLA

Formannskapa i  Årdal, Lærdal og Aurland møtest i kommunestyresalen i Årdal 26. februar kl. 12.30

Det er ordførarane som har kalla inn til møtet der tema er utvida interkommunalt samarbeid.

Møtet er ope.