A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Midlertidig tilskotsordning for tiltak til romanifolket/taterne

Logo - regjeringen

Tilskotsordninga har som formål å bidra til å gjenreisa, utvikla og synligjera romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut ein ny, midlertidig tilskotsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskotsordninga har som formål å bidra til å gjenreise, utvikla og synleggjera romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskotsordninga kan frivillige organisasjonar, kommunar, institusjonar, og foretak som har virksomheit i tilknytning til romanifolket/taterne søkje om prosjektstøtte. 

Søknadsfrist er 1. september 2017. 

 
 
Med vennleg helsing  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Postadresse  Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Besøksadresse Akersgaten 59 
Telefon 22 24 90 90 
Faks 22 24 27 40