Koronavirus_231x165

Mellombelse endringar i dokumentasjonskrav ved fråvær av helsemessige årsaker

I samband med korona-virus utfordringa, er det no gjort mellombelse endringar i høve dokumentasjonskrav ved fråvær, Utdanningsdirektoratet har sendt ut følgjande informasjon.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS