Markdag på Sivle gard 9. april

Felles Landbrukskontor ÅLA og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/Landbruksavdelinga, arrangerer markdag hjå Randi Engelsen Eide på Sivle gard på Stalheim onsdag 9. april kl 11.00 - 14.00.Påmelding innan 7.april til Lærdal kommune.


 • 1

Tema: Tilrettelegging for ferdsel og turisme - utfordringar og moglegheiter

Program:

 • Randi orienterer om Sivle gard si satsing på turisme og prosessen med å komme dit dei er i dag
 • Kristoffer Ullern Hansen; tilrettelegging for ferdsel – restaurering av stiar og merking og kva SNO kan bidra med.
 • Erling Oppheim
  • Tiltaksplan for landbruket i verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – status for arbeidet
  • Sikre og styrke økonomien til verdsarvbøndene
  • Besøksforvaltning i vestnorsk fjordlandskap
 • Kvar kan ein søkje hjelp og midlar til prosjekt v/ Magnhild Aspevik
 • Drøfting; Kva moglegheiter er det i å ta imot og legge til rette for turistar og andre som kjem på besøk til verdsarvområdet?

Det vert enkel servering.

På grunn av serveringa må vi ha påmelding innan 7. april til Lærdal kommune på tlf 57 64 12 00 eller e-post post@laerdal.kommune.no

Vel møtt!