A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Manglande lys på Farnes nye kyrkjegard

På grunn av ein jordfeil er det for tida ikkje lys på Farnes nye kyrkjegard.
Vi jobbar med saka og håpar på at feilen kan utbetrast innan kort tid.

Vi beklagar ulempa dette får for dei besøkjande til kyrkjegarden.

Årdal kyrkjelege fellesråd