A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledige stillingar lyst ut i barnevernet, barnehagar, eldre- og spesialomsorg

Fleire stillingar er lyst ut i kommunen med søknadsfrist i november.


Sjukepleiarar - Eldreomsorg
Heimesjukepleien Årdalstangen / Årdal sjukeheim ( kombinerte stillingar):
3 x 100% fast
1 x 75% fast

Seimsdal sjukeheim:
2 x 100% fast

Heimesjukepleien Øvre Årdal:
1 x 100% fast
1 x 71,2% fast, ny avd. Åbo

Søknadsfrist 9.11.2015

Fagarbeidar/ Assistent - Spesialomsorg, Myri
Myri 3 og 7:
1 x 70% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå snarast.
1 x 60,56% fast stilling som fagarbeidar/ assistent frå snarast
Søknadsfrist 16.11.2015

Barneverntenesta - 2 x 100% faste stillingar
1 x 100% stilling som barnevernkonsulent frå januar 2016
1 x 100% stilling som miljøterapeut frå februar 2016

Søknadsfrist 16.11.2015

Vikariat i barnehagane i Årdal kommune
Einehaugen barnehage:
100% stilling som fagarbeidar/assistent i tidsrommet 01.01.16 - 15.08.16.
60% stilling som fagarbeidar/assistent i tidsrommet 18.02.16 - 18.02.17
20% stilling som fagarbeidar/assistent på styrka barnehagetilbod i tidsrommet 18.02.16 - 15.08.16, med mogeligheit til forlenging. (Desse 2 stillingane kan kombinerast )

Haugane barnehage:
80% stilling som fagarbeidar/assistent på styrka barnehagetilbod i tidsrommet 19.01.16 - 15.08.16, med mogeligheit til forlenging.

Ve barnehage
60% stilling som fagarbeidar/assistent på styrka barnehagetilbod i tidsrommet 01.02.16 - 15.08.16, med mogeligheit til forlenging.

Årdalstangen barnehage
100% stilling som førskulelærar/ fagarbeidar eller anna tilsvarande utdanning eller erfaring frå arbeid med barn med særskilte behov innan teikn til tale.
Vikariatet gjeld for perioden 01.01.16 - 15.08.16, med mogeligheit til forlenging.

Søknadsfrist 16.11.2015 for alle stillingane i barnehagane.