Ledige stillingar: Arealplanleggjarar i Årdal og Lærdal

Kommunane Årdal og Lærdal ynskjer å etablere eit felles plankontor, med Lærdal kommune som vertskommune.
Søknadsfrist 15. august 2015. 

Stillingane vert utlyst med forbehold om at vertskommuneavtalen vert politisk godkjent i begge kommunane.

Les meir og søk her