A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledig omsorgsbustad

Årdal Bu- og omsorgssenter (ÅBO)

1 omsorgsbustad på ÅBO (50km) er ledig.
Søknadsfrist 18.11.2017.

Nærare opplysningar om bustaden kan de få hjå Pasientkoordinator Elin Eldegard tlf 94143120.
Søknadskjema for bustaden finn du på heimesida under skjema, eller på tenestetorget på Rådhuset.
 

Søknad skal sendast til:
Årdal kommune,
Statsråd Evensensvei 4.
6885 Årdalstangen