A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Laurdagsope OG Nasjonal bibliotekdag

Laurdag 1. september er det fyrste laurdagsope etter sommaren OG Nasjonal Bibliotekdag. Me har ei lita overrasking til dei som kjem innom biblioteket, og gler oss til markering. Velkomen!

Laurdag 1. september
Kl 10:30 - 15:00