A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Laurdagsope hausten 2015

5. september

3. oktober

10. oktober

7. november

5. desember

Laurdagar er biblioteket ope frå klokka 11.00 til 15.00.

Velkommen innom!