A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Laurdagsope hausten 2012

Biblioteket er ope den første laurdagen i månaden.

Hausten 2012 har vi ope:

1. september

6. oktober

3. november

1. desember

Opningstida er frå klokka 11.00 til klokka 15.00.

 

Bruk laurdagen på biblioteket!