A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Laurdagsope 7. desember Julelesestund og Juleverkstad!

Lesestund blir laurdag 7. desember, og lesestunda blir klokka 10.30. Tya bakeri og kafé sel lunsjpakkar frå klokka 11.00.
Biblioteket er ope for alle frå 11.00.