A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Laurdagsope 3. november

Laurdag 3. november er biblioteket ope frå klokka 11.00 - 15.00.

Gjer laurdagen til ein kulturdag. Kombiner besøk i biblioteket med kino, før, eller etter.

Velkomen!

famomr.bmp