A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Laurdagsope 1. halvår 2020

4. januar    Lesestund 10.30

1. februar   Lesestund 10.30

15. februar - Vinterferie EKSTRAOPE

22. februar - Vinterferie EKSTRAOPE

7. mars        Lesestund 10.30

4. april - Palmelaurdag Påskelesestund 10.30

2. mai          Lesestund 10.30

6. juni          Lesestund 10.30

Laurdagar har vi ope frå 11.00 - 15.00.

Den første laurdagen i månaden er det lesestund kl. 10.30.

Velkommen innom!