A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Lang ventetid på ordinære legetimar

Doktor_200x214

Årdal legekontor ber om orsaking for at det vert lang ventetid på ordinære legetimar i ein periode framover.

Dette skuldast akutt sjukdom, permisjon og ferieavvikling.
Me ber om forståing i denne vanskelege situasjonen.