Landbruket treng hjelp - meld deg som gardsarbeidar

hoppande lam

I samband med Koronasituasjonen ligg det an til at landbruksnæringa treng hjelp.

Me oppfordrar difor til at dei som har kompetanse og/eller kapasitet til å hjelpe til som gardsarbeidarar, melder seg. 

Aktuelle arbeidsoppgåver:
Det er ulike arbeidsoppgåver som kan vera aktuelle, her kan nemnast dyre stell, hjelp i lamminga, mjølking, maskinkøyring og reparasjon av maskiner, våronnarbeid og innhausting.

Du kan melda i frå til NAV, Landbrukstenester Sogn eller Felles Landbrukskontor ÅLA

Kontaktinfo:
Nav: Marknadskontakt Renate - telefon 46503975
Landbruksteneste Sogn: http://www.landbrukstenester-sogn.no/kontaktskjema-ny-avloysar/
Felles Landbrukskontor ÅLA: magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no