A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Tirsdag, 26 Mars, Kl 19:00-21:00

Kyss hverdagen - tilstedeværelse i praksis -Tirsdag, 26 Mars, Kl 19:00-21:00

"KYSS HVERDAGEN – TILSTEDEVÆRELSE I PRAKSIS"

Kvifor sjå fram til fredag og helg når me kan laga gullkant på måndagen? Føredraget «Kyss hverdagen – tilstedeværelse i praksis» spelar på boka med same namn, og her vil forfattar og fotograf av boka, Marthe Holien Bø, koma med tankar, funderingar og praktiske tips til korleis me kan møta kvardagen med litt meir jubel og glede. Håpet er at du skal gå ut frå føredraget med lågare skuldre og meir til stades her og no.

Føredraget vert arrangert av Årdal bibliotek.
Tya Bakeri | Kafè stiller med servering.

53206779_1039824412891990_6282173304363024384_n
53206779_1039824412891990_6282173304363024384_n