A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kyrkjeklokkene i Farnes kyrkje er for tida ute av drift

Farnes Kyrkje

På grunn av ein feil i anlegget får ein ikkje ringe med klokkene.

Det vert jobba med saken og ein håpar at problemet snart er løyst.
Inntil vidare vert det ikkje ringt inn til gudsteneste slik det plar.
Ein håpar likevel at kyrkjegjengarane finn vegen til Farnes. 
Informasjon om når det er gudsteneste finn ein i laurdagsutgåva av Sogn Avis, i Årdalsposten og på oppslag rundt om i bygda.