A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2020

Barn

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og oganisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar.

Søknadsfrist 1. mars 2020.

Det blir tildelt grunnstønad og tilskot til arrangement, aktivitet, prosjekt og opplæring.
I tillegg blir det gjeve stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.

Retningsliner for kulturmidlar

Elektronisk søknadsskjema