A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2020

Barn

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og oganisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar.

Søknadsfrist 1. mars 2020.

Det vert tildelt grunnstønad og tilskot til arrangement, aktivitetar, prosjekt og opplæring. 
I tillegg vert det gjeve stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.


Retningslinjer for kulturmidlar

Elektronisk søknadsskjema