A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2019 - utvida søknadsfrist

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar. Utvida søknadsfrist 15. mars 2019.

Søknadsskjema vert lagt ut på Tenestetorget i rådhuset, biblioteket og Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no under menyvalet skjema.

Det blir tildelt grunnstønad og tilskot til arrangement, aktivitet, prosjekt og opplæring.

I tillegg blir det gjeve stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.

​Reglar for kulturmidlar vedteke i kommunestyremøte 14. februar 2019

Elektronisk søknadskjema