A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2019, 2. gongs utlysing

Søknadsfrist 9. september 2019.

Det vart i kommunestyret 14.02.2019 vedteke at tilskot til arrangement, aktivitet, prosjekt og opplæring skal tildelast to gonger i året.
 
Søknadsskjema vert lagt ut på Tenestetorget i rådhuset, biblioteket og elektronisk under menyvalet skjema eketronisk.