A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kulturmidlar 2014

Søknadsfrist: 4. april 2014

Årdal kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar i samsvar med reglar om tildeling av kulturmidlar.  Søknaden skal skrivast på eige skjema.

Søknadsskjema vert lagt ut på Tenestetorget i Rådhuset, biblioteket og Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no under menyvalet elektroniske skjema.

 

Formannskapet vedtok i sak 006/14 at for budsjettåret 2014 er det kun  grunnstønad etter vedteken/gjeldande matematisk modell som vert oppretthalde.

I tillegg blir det gjeve stønad til løypekøyring og stønad til 17. mai komiteane.

 

 

Tips ein ven Skriv ut