A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Prisar og satsar

Kulturhuset, Øvre Årdal

Kulturhuset
Betaling skal skje på forskudd
2020
Festsal, kurs, konferanse 3.200,-
Festsal, kurs konferanse, konsert m/lydanlegg, prosjektor 4.400,-
Fest/Inntektsgjevande arrangement, konsert 6.500,-
Utstillingar og liknande Avtalepris
Sceneleige for øving, enkeltarrangement 350,-
Salsmesse, forretningsmessig utleige 11.950,-
Opplæring på utstyr i kulturhuset timesats 400,- 
Ekstra reinhald/ikkje rydda etter arrangement 1.500,-
Billettør etter avtale 400,-
Eldresenter 1050,-
Eldresenter m/kjøkken 1.500,-
   
Faste leigetakarar som nyttar huset ein eller fleire gonger for veka gjennom året, får avtalepris gjennom tingingar  
   
Utleige av invetar:  
Scene - Platning med 4 føter - inntill 10 platningar  500,- pr . døgn
Scene - Platning med 4 føter - 10 - 20 platningar 1.000,- pr. døgn
Scene - Platning med 4 føter  - 20 - 30 planingar 1.500,- pr. døgn
Bord pr. stk 30,- pr. døgn
Stolar - tralle med 30 stk. 300,- pr. tralle pr. døgn

Dei oppgjevne prisane gjeld for inntil eit døgn. Prisane er inklusiv reinhald.