A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kriseleiing etablert i Årdal - oppdatert informasjon på Porten.no

Deler av kriseleiinga har etablert seg på Folkehjelpen i Øvre Årdal og ber publikum halde seg oppdatert via Porten.noInformasjon om status får du på telefon 959 89 343.

Grunna store nedbørsmengder og flaum er kriseleiing sett i verk for å kartlegge situasjonen i bygda.