A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Ein treng ikkje tilvising eller søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Den kreftråka, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt.

Kreftsjukepleiar Anita Kristin Sviggum er tilstett som kreftkoordinator for Årdal kommune.
Kreftkoordinator har kontor i 1 etg. Rådhuset på Årdalstangen
Tilgjengeleg på telefon mandag til fredag frå kl. 07.30 - 15.30.

Telefonnummer:  40 41 07 99

På grunn av liten stillingsprosent har eg ikkje faste dagar som kreftkoordinator, men avtalar heimebesøk på telefon. De er hjarteleg velkomne på kontoret på dagtid, alle virkedagar.

Kva kan kreftkoordinator hjelpa med?
• Vere ressursperson for den som er kreftråka og deira pårørande
• Gi råd og rettleiing rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved  livets slutt
• Vere ein samtalepartnar som kan hjelpa å sortera tankar i ein vanskeleg situasjon
• Vere bindeledd mellom pasient, fastlege, spesialisthelsetenesta og kommunene, og formidle kontakt med dei ulike tenestene og aktuelle samarbeidspartnarar
• Koordinera og tilretteleggje kvardagen for kreftsjuke og pårørande på best mulig måte
• Heimebesøk til pasient og pårørande
• Vere ein støttespelar for born og unge som er ramma av kreft eller er pårørande av besteforeldre, føresette eller syskjen med kreft
• Informere om ulike tenester og tilbod innan kreftomsorg

Ein treng ikkje tilvising eller søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Den kreftråka, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt.

Tilbodet er gratis.
Her kan de lasta ned brosjyra "Når alvorleg sjukdom rammar...."