A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Kortidsopphald institusjon

Føremål med tenesta

For å hjelpa personar som har behov for omsorg og pleie i ein kortare periode, kan eldreomsorga i Årdal kommune gje tilbod om korttidsopphald på institusjon.

Kven får tenesta

Eldre

Kontaktinformasjon

Leiar for institusjonar tlf. 948 15 663.