A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kompostering av matavfall

Compost

Årdal kommune har opna opp for at den som ønskjer det kan kompostere matavfallet sitt heime. Den som komposterer matavfallet vil få ein reduksjon i renovasjonsavgifta på kr. 625,- inkl. mva.

Restavfallet vil da bli henta kvar 14 dag. Den som ønskjer å starte opp med heimekompostering må delta på kurs i regi av kommunen og vil få kjøpe kompostbinge til ein redusert pris hos Årdal kommune.

Det vert arrangert komposteringskurs Onsdag 25. april kl. 18.00 – 21.00 i Årdalshallen.
Påmelding til:  Tenestetorget tlf. 57665000 eller på e-post: aud.andersen@ardal.kommune.no innan 24.04.2018.


Tekniske tenester