A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyret har møte 22. mai


Møtet er torsdag 22. mai kl. 12.00 i kommunestyresalen, rådhuset.

Saker som skal handsamast er:

023/14 Godkjenning og signering av møtebok
024/14 TV-aksjonen 2014 - oppretting av kommunekomite
025/14 Stemmerett for ungdom ved kommunestyrevalet i 2015
026/14 Lett rullering av idretts- og anleggsplan
027/14 Årsrekneskap og årsrapport for 2013
028/14 Årsmelding 2012 og 2013 - Næringsfondet (kraftfondet)
029/14 Årsmelding 2012 og 2013 - Heimfallsfond
030/14 Rekneskap og årsmelding 2013 - Årdal Energi KF
031/14 Årsmelding 2013 - kommunalt råd for funksjonshemma
032/14 Etablering av vikarstillingar spesialomsorg
033/14 Nytt døgnkontinuerleg tiltak i omsorgstenesta 2014 (ikkje offentleg)

Komplett oversikt over sakene med vedlegg.