A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 7. november

kommunevapen-logo til kredinor_125x156

Torsdag 7. november er det kommunestyremøte kl. 12.00 i kommunestyresalen, rådhuset. Møtet startar med informasjon om Norges Nasjonalparkkommunar v/dagleg leiar Bjørn Åge Jenssen. 

Møtet er ope for alle.

Saker som skal handsamast denne dagen er:

114/19 Godkjenning av innkalling og signering av møteprotokoll
115/19 Økonomisk rapportering 2. tertial 2019
116/19 Høyring prehospitale tenester fase 2
117/19 Helse- og omsorgsplan 2019 - 2029
118/19 Plan for helsestasjon Årdal kommune 2019 - 2023
119/19 Strategisk Næringsplan - handlingsplan 2020
120/19 Kommuneplan for Årdal kommune 2019-2030 - Samfunnsdelen
121/19 Årdal som nasjonalparkkommune
122/19 Høyringsuttale - utvida jakttid på hjort og elg i Nordfjella-regionen (CWD) 1. januar 2020 til 31. januar 2022 
123/19 Årdal Energi Holding AS - revisjon av vedtekter
124/19 Intensjonsavtale - kjøp av leiligheitar
125/19 Val av styre i Årdal Energi Holding AS 2019 - 2021
126/19 Val av styre til Årdal Utvikling 2019 - 2023
127/19 Val av administrasjonsutval 2019-2023
128/19 Val av eldreråd 2019 -2023
129/19 Val av råd for personar med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023
130/19 Val av medlemer i Utval for barnehage, skule og kultur 2019 -2023
131/19 Val av medlemer i Utval for helse, sosial og omsorg 2019 - 2023
132/19 Val av medlemer i Utval for tekniske tenester og samfunnstryggleik 2019 - 2023
133/19 Val av medlemer til fjellstyret 2019 - 2023
134/19 Val av representant til kyrkjeleg fellesråd 2019 - 2023
135/19 Oppnemning av medlemer til villreinutval 2019 - 2023