A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte torsdag 21. desember

Siste møte for kommunestyret i 2017 vert torsdag 21. desember kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Kommunestyret startar med lunsj kl. 11.00 og utdeling av kulturpris og årets årdøl.

Sakliste
079/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
080/17 Referatsak
081/17 Felles barnevernsvakt
082/17 Prioritering av anlegg for spelemiddelsøknader 2018
083/17 Tilskot til hangar på Sogndal Lufthamn
084/17 Sogn som bærekraftig reisemål
085/17 Fråsegn frå Årdal kommunestyre vedkomande  søknad frå Hydro om ny reguleringskonsesjon for Fortun-Grandfastavassdraga
086/17 Iverksetjing byggeprosjekt Tangevegen 14
087/17 Overføring til Årdal Utvikling 2018
088/17 Årdal Energi KF - budsjett 2018
089/17 Budsjettendringar investeringsbudsjett 2017
090/17 Økonomi og handlingsplan 2018 -2021 og budsjett 2018
091/17 Val av styre i Årdal Utvikling 2018 - 2019
092/17 Val av styre til Årdal Energi KF 2018 - 2019

Meir informasjon om sakene med vedlegg finn du i innsynsportalen vår.

Tips ein ven Skriv ut