A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 6. februar

Torsdag 6. februar er det kommunestyremøte kl. 13.00


Saker som skal handsamast er:

Sak nr.   
001/14    Val av medlemer til å signere og godkjenne møteprotokoll
002/14    Referatsaker
003/14    Frikjøp for å gjera fagforeningsarbeid for Fagforbundet
004/14    Prosjektrapport Omsorg i fokus
005/14    Forprosjekt for Sogn lokalmedisinske senter

 

Du finn meir informasjon om sakene i møteportalen.