Kommunestyremøte 22. oktober - konstituering

Torsdag 22. oktober skal det nye kommunestyret ha konstituerande møte. Da skal formannskap, ordførar, varaordførar og kontrollutval m.m veljast.


Møter er i kommunestyresalen og startar kl. 12.00.

Sakliste:

Sak nr.

Sakstittel

001/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

002/15

Godkjenning av Kommune- og Fylkestingvalet 2015

003/15

Val av formannskap 2015 - 2019

004/15

Val av ordførar 2015-2019

005/15

Val av varaordførar 2015-2019

006/15

Val av kontrollutval 2015-2019

007/15

Val av politisk representant i Årdal eldreråd 2015-2019

008/15

Val av politisk representant til Rådet for funksjonshemma 2015-2019

009/15

Val av representantar til KS 2015-2019

010/15

Val av representantar til nasjonalpark- og verneområdestyra 2015-2019

011/15

Val av valnemd 2015-2019

012/15

Politisk organisering i Årdal kommune 2016 - 2019

013/15

Uttale til høyring - Konsesjonssøknad for Nundalselvi kraftverk