A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 21. januar

Kommunestyret har møte torsdag 21. januar kl. 12.00 i kommunestyresalen.


Saker som skal handsamast er:

001/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
002/16 Referatsak
003/16 Folkehelseoversikt Årdal kommune
004/16 NVEs vedtak om konsesjon til  utbygging av Nundalselvi Kraftverk med tilhøyrande vilkår - klage på vedtak
005/16 Val av heimevernsnemnd 2016 - 2019
006/16 Suppleringsval - Råd for personar med nedsett funksjonsevne