A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 18. mai

Torsdag 18. mai er det ordinært møte i kommunestyret.

Møtet startar kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Sakliste:

035/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
036/17 Referatsak
037/17 Årsrekneskap og årsmelding 2016 - Årdal kommune
038/17 Årsmelding og rekneskap 2016 - Årdal Energi KF
039/17 Melding om grunnskulen 2016
040/17 Økonomisk rapportering 1. kvartal 2017
041/17 Oppnemning av valstyre 2017
042/17 Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp
043/17 Kommunaltekniske VA-normer

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg ligg i innsynsportalen vår.