A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 18. juni - sakliste

Sakliste

Kommunestyret i Årdal har møte 18. juni kl. 12.00.

Sakliste:
034/15 - Godkjenning og signering av møteprotokoll
035/15 - Referatsak, skriv og meldingar
036/15 - Økonomisk rapport pr. 1. tertial (30.04.15)
037/15 - Finansiering - Prosjektleiar for Indre Sogn vassområdeutval og Ytre Sogn vassområdeutval
038/15 - Vedtektsendring skulefritidsordninga
039/15 - Styringsdokument FDV
040/15 - Oppmoding om å busetje fleire flyktningar i 2015 og 2016
041/15 - Plan for helsestasjon Årdal kommune 2015 - 2019
042/15 - Årsmelding og rekneskap 2014 - Årdal utvikling
043/15 - Endring av selskapsavtalen for Sogn og Fjordane Revisjon IKS
044/15 - Tilbakeføring av tiltak til Årdal (Ikkje offentleg)